COMMUNITY - FORUMS - SELENE DOMAINS
[NL/Arkadia] The City of Flechtenberg

The City of Flechtenberg

The City of Flechtenberg is a village in the county Penwater in the of Duchy Deeprestand and the Kingdom of Arkadia

Focused on hunting, woodworking and religion(RP)

English and German

Dutch

Over de Stad

Het stadje Flechtenberg is gelegen tussen de regenwouden op de glooiende heuvels te midden van het prachtige rivierrijke Deeprest en is onderdeel van een hecht netwerk van Nederlandse gemeenschappen.

De stad Flechtenberg staat bekend om haar uitzonderlijke hoge percentage To’resk, voor een stad zonder de beschikbaarheid tot stromend water, door de gedwongen emigratie van Tibor de Gezegende en heeft zich het afgelopen decennia ontwikkeld tot een van de belangrijkste hotspots van houtbewerkers en jagers in de regio.

Wij zijn dan ook een hechte open gemeenschap van gelijkgestemde die graag samen willen werken aan het uitbreiden van onze mooie stad. In het begin willen wij ons voornamelijk focussen op het uitbreiden van onze 'Ranger Guild' een gilde met een focus op jagen, boogschieten en tracking maar natuurlijk staan open voor al de ambities en ambachten.

Onze stad heeft een prachtig stichtingsverhaal wat de basis vormt voor het unieke bestuurlijke systeem van de stad. Dit alles legt ook de basis voor prachtige role play mogelijkheden.


Belangrijke punten

 1. Eigen stichtingsverhaal
 2. Unieke bestuursvorm
 3. Multiple languages community
 4. Een unieke guild
 5. Inspraak mogelijkheden

De Folklore

Generaties geleden dwaalde een onteerde To’resk Industrille door een hertogdom wat later bekend zou staan als Deeprest. Door een meningsverschil met de lokale Promotille, over een onderwerp wat verslonden is door de tand des tijds, was deze Industrille verstoten uit zijn gemeenschap waarbij hij zijn familienaam en bezitting moest achterlaten.

Dagenlang dwaalde deze To’resk, die later bekend zou staan als Tibor de Gezegende, door de natte graslanden van Wirtenberg die zijn familie als thuis beschouwde. Maar naarmate de dagen weken werden, verruilde het natte landschap van zijn volk zich voor een langzaam dichter wordende jungle Het enige wat hem nog op de been hield tijdens deze gevaarlijke trektocht was het geloof in To'ran. De inmiddels sterk verzwakte Tibor baande zich moeizaam een weg verder langs de rivier, die zijn volk het water schenk, verder de jungle in. Maar toen deze rivier ook langzaam verdween leek zelfs Mydra hem in de steek gelaten te hebben.

Door al deze tegenslagen begon de laatste strooihalm die hem de kracht gaf te gaan te wankelen. Hij vervloekte de goden voor zijn misvoortuin en vroeg zich af waarom deze een vroom man als hij was, zo op deze wijze bestraft moest worden. De godvrezende To’resk zakte uitgeput ineen te midden van regenwoud wat geen einde leek te kennen.

Met zijn laatste krachten begon de To’resk te bidden tot de Qins, zijn eens zo prestigieuze kledij was gescheurd en bevuilt door het verraderlijke landschap, zijn nobele naam besmeurd door gebeurtenissen die hij moest ontvluchten. Hij bad gedurende een hele dag waarna hij zich nederig neerlegde bij de wil van deze zelfde goden die hem dit hadden aangedaan.

Op dat moment gebeurde er iets wonderbaarlijks. De hemel leek op de beboste heuvel verderop open te breken, deze plotselingen wolkbreuk leek wel het teken van Mydra. Tibor dankte de Qins en baande zich nederig maar met hernieuwde kracht de heuvel op, naar de plek waar en daar alleen de regendruppels de grond raakte.

Daar aangekomen gooide hij zijn handen in de lucht en dankte de goden met al de kracht die hem nog restte voor dit geschenk. Precies onder de wolkbreuk lag namelijk een tra met daar te midden een berg van gevlochten twijgen. Dankbaar trok hij zijn uitgeputte lichaam verder naar de goddelijke berg. De gevlochten berg, bleek gevuld te zijn met gedroogde vlees, platte broden en kruiken wijn, voedsel wat alleen maar door een goddelijk wonder droog kan zijn gebleven.

Dankbaar bad hij nogmaals tot de goden alvorens zijn lege maag te vullen met het lekkerste voedsel wat hij in zijn hele leven heeft gegeten. Na wat op kracht te zijn gekomen door het eten en de warmte die deze heilige berg leek uit te stralen. Begon dit alles te bezinken. Het waren namelijk niet de naam die hem maakte tot wie hij was, maar de Qins en al de mensen om hem heen. Deze nieuwe gedachten liet het gedoofde vuur in zijn hart opnieuw branden en hij besloot als dankgebaar naar de Mydra te gaan wonen op deze heilige plek die hij Flechtenberg noemde, naar het geschenk wat hem in leven heeft gehouden namelijk de gevlochten berg van twijgen. Ook zijn onteerde naam moest eraan geloven en hij doopte zichzelf tot Tibor Vlochtenberg.

Enkele generaties later bloeide er op de plek waar Tibor de gezegende neerstrek een klein dorp op genaamd Flechtenberg, te eren van de door de Qins gezonde berg van twijgen omvat het stadswapen dan ook een twijg op een groen veld. Ook de nobele familie Vlochtenberg woont nog steeds in deze stad, waar het hoofd van de familie tot op de dag van vandaag het erfelijke ambt van Consul Mayeur vervult.

Maar de les in nederigheid is hen in al die jaren niet ontschoten. Zo zorgde Yoram ‘de Gever’ ervoor dat de gildes en geestelijkheid inspraak kregen via de raad en Tibor ‘de burger’ ervoor dat de inwoners van Flechtenberg inspraak kregen via het volkstribunaal. Deze les van nederigheid wordt dan ook elk jaar nog herhaald in de jaarlijkse viering van de stichting van de stad.


Organisatie

De stad is georganiseerd naar een combinatie tussen de politeia van Aristoteles en het [Romeinse Tripartite model]

Dit model bestaat uit:

Consul Burgemeester

De positie van Consul burgemeester, wordt in de stad vervult door het hoofd van de familie Vlochtenberg en is een erfelijke titel. De burgemeester heeft in de stad de uitvoerende macht en staat zo aan het hoofd van al de diensten. Daarnaast is hij voorzitter van de stadsraad. De Stadsraad De stadsraad in Flechtenberg bestaat uit 4 voor het leven verkozen raadslieden. Mocht een lid raadslid komen te overlijden dan worden er verkiezingen uitgeschreven. De verschillende groeperingen: gildes, de geestelijkheid en de adellijke families mogen allemaal een enkele kandidaat aandragen. Vervolgens bepaalt het Volks Tribunaal door middel van een meerderheidsstemming wie het overleden raadslid komt te vervangen.
De raad van Flechtenberg heeft wetgevende macht. Al de wetten en regels die in de stad gemaakt worden, moeten dus eerst met een meerderheid door de raad. Verder heeft de raad de bevoegdheid om met een meerderheidsstemming de nieuwe rechters te verkiezen.

Het Volks Tribunaal

Elke burger van de stad die daar land bezit en een ziel heeft mag door zijn medeburgers verkozen worden tot het Tribunaal. Dit Tribunaal heeft vervolgens het vetorecht over voorstellen van de raad. Verder mag het volkstribunaal stemmen welk van de voorgedragen kandidaten in de raad mag.

De Rechters

De rechters van Flechtenberg worden met meerderheid verkozen uit het volkstribunaal door een meerderheid van de raad en dienen tot de dood, waarna er een nieuwe selectie zou plaatsvinden.


Festiviteiten

Het jaarlijkse feest van de stichting, waarbij men gevlochten twijgen in een processie door de stad draagt. Waarna men met de gehele gemeenschap, in de buitenlucht, gedroogd vlees en platte broden eet, terwijl de wijn vloeit.


Gildes en bedrijven

The Ranger Gilde

De ranger Gilde is gericht op al de vaardigheden die gemoeid gaan bij de jacht, zoals boogschieten, spoorzoeken en overleven. Daarnaast zorgt de gilde dat al de kinderen van de stad al van jongs af aan onderwijs krijgen in deze vaardigheden, uit deze kinderen worden de nieuwe stadswachters gekozen. Tevens biedt het gilde de mogelijkheid om te training in het boogschieten en geeft het lessen tegen betaling.

Herberg De Heilige Twijg

De stadsherberg uitgebaat door burgemeester zelf.

De Qin-tempel van Flechtenberg

De tempel van Flechtenberg is gewijd aan de goden van het Qindred pantheon en staat onder leiding van de Hogepriester(es) van de stad. De hogepriester wordt verkozen door de andere lokale Qin-Priesters totdat deze komt te overlijden of zijn/haar functie neerlegt.

Onder leiding van de hogepriester verzorgt de tempel samen met haar priesters en haar volgelingen; de Qin-broeders en zusters. Het schrijven en kopiëren van verschillende geschriften, waaronder de kronieken van de stad. De verzorging van de arme en zieke en het organiseren van religieuze samenkomsten en festiviteiten. Het priesterschap van de Qin-tempel onderhoudt daarnaast het contact met de andere religieuze instituten.


Hoe kan ik hier gaan wonen?

Ga naar onze discord en spreek de burgemeester of iemand van de raad aan. Wij zijn nog opzoek naar al de ambachten. Maar boeren, houthakkers, houtbewerkers, 'rangers' en priesters zijn meer dan welkom! Heb je vragen? Stel deze dan gewoon op onze server


Algemene informatie

Basisinformatie

Geschat inwonersaantal: 39 – 55

Geschatte grote 16 – 25 kavels

Biomes: Tropisch regenwoud Ligging: Op een heuvel nabij de rivier

Aanwezigheid: hout (m), steen, dieren, wilde planten, klei en minarelen Nabije aanwezigheid: Grotten, high grounds, vers water en handelsroute Primaire industrie: Bosbouw & Houtbewerking

Koninkrijk: Akadia Hertogdom: Deeprest Graafschap: Penwater

Tribes: 91% To’resk, 6% Janoa, 2% Dras

Inwoners: 10 (16-10-2019)

 • Ranger guild: 2
 • Herbergier: 1
 • Alchemisten: 1
 • Boer: 2
 • Herbalist: 1
 • Cartograaf: 1
 • Priesters: 1
 • Houtbewerker: 1

Adellijke families: 5 (20-10-2019)

 • Vlochtenberg
 • Himmelberg
 • Ghyneon
 • 'naamloos'

  * 'naamloos'