COMMUNITY - FORUMS - SELENE DOMAINS
[EU/NL] Het koninkrijk Arkadia
+5

Version Française ; Deutsche Version ; Русская версия ; Versione Italiana ; Versión Española ; Versão em Português ; English Version

Hertogdommen in het Koninkrijk:

Arkadia Hymne! Video

Arkadia is een Europees Koninkrijk, bestaande uit een grote hoeveelheid gemeenschappen die verschillende talen spreken (Engels, Frans, Russisch, Duits, Spaans, Italiaans...). Het is een koninkrijk met een Europees-Middeleeuwse invloed en een sterke Grieks-Romeins erfgoed. We heten alle niet-agressieve groepen, verenigingen, gildes of gezelschappen die een plaats zoeken om te vestigen, welkom en hopen dat zij willen bijdragen aan het verbeteren van de Arkadiaanse maatschappij. Onze hoofdstad Utopia ligt aan de zee en heeft als doel om de machtigste stad van Elyria te worden. Het koninkrijk bestaat al uit zeven Hertogdommen en een grote hoeveelheid provincies en baronieën. Onze primaire aandacht zal zich richten op de economische ontwikkeling van de startende regio’s. Om dit te bevorderen, richten we ons op de productie van grondstoffen en de export van onze beste en duurste producten. Dankzij onze sterke economie en onze degelijke instellingen zullen onze inwoners zich erg veilig voelen. Ons Koninkrijk zal ook veel aandacht hebben voor maritieme zaken met expertise in het bouwen van boten. Dit zullen we gebruiken om te handelen en onze handelaars te beschermen tegen piraten.

Introductie:

De manier waarop de hiërarchie is onderverdeeld vind zijn oorsprong in het werkelijke leven en vanuit de kennis die sommigen van ons hebben opgedaan uit het managen van groepen in andere spellen. We baseren dit sociale model op het spel mechaniek zoals dat we het tot nu toe kennen. Dit kan waarschijnlijk in de toekomst nog gaan wijzigen. We begrijpen dat we een grote gemeenschap nodig hebben om het te laten werken op de manier zoals we het nu hebben ingericht, maar we houden ervan om te denken dat we hier straks genoeg spelers voor zullen hebben om dit te laten werken. Onze maatschappij zal een mix zijn tussen een Monarchie en een Republiek. We spreken over openbare eigendom voor een groot aantal gebouwen, omdat ze voor alle burgers toegankelijk zullen zijn. De verschillende niveaus van belangen in het Arkadische Koninkrijk zullen worden verdeeld aan de belanghebbenden en op een meritocratische wijze. Iedereen die tijd en middelen investeert en bereid is om actief deel te nemen aan de gemeenschap, zal grotere kans maken om in een bepaalde tak de regie te hebben.

Arkadia’s officiële structuur:

De Arkadiaanse Gemeenschap:

De Koning is de opperste heerser van de gemeenschap. Hij stuurt de Hogepriester en de verscheidene ministers aan. Eenmaal genomineerd, zullen de hoogste officieren van het rijk de leden van hun respectievelijke departementen aanwijzen. We proberen om niet teveel taken en verantwoordelijkheden bij eenzelfde persoon te leggen. We vinden het niet erg als Hertogen en Graven andere cruciale posities binnen het koninkrijk invullen, hoewel we overtuigt zijn dat hun nobele titels hen al voldoende verantwoordelijkheden geven. We moedigen de andere leden aan om hun speeltijd te besteden aan de taken die zij hebben binnen het Koninkrijk. We zijn geen RP-gemeenschap, maar we respecteren en moedigen deze speelstijl wel degelijk aan. We zullen proberen om de verbinding van spelers binnen het Koningkrijk te bevorderen door bepaalde RP eigenschappen in stand te houden (bijv.: Uniformen; Religie...). We geloven dat dit de ervaring van het spel wat leuker en meeslepender maakt voor onze gemeenschap. Ook al heeft iedereen zijn interesse op andere vlakken binnen het spel (PVE, PVP, PK of het beoefenen van ambachten..), is er altijd tijd nodig om te bedenken wat je werkelijke drijfveer is om je plezier te halen uit een nieuw spel.

De Burgers:

Burgers zullen het grootste deel van onze bevolking vormen. Dit zijn de mensen die zich voornamelijk zullen richten op onderzoek, ambachten, grondstoffen verzamelen, handel, cartografie en bouwkunde... Eigenlijk alle activiteiten die Elyria ons biedt. Elk burger zal het recht hebben om eigen wapens te bezitten en om deel te nemen aan gevechten in tijden van oorlog. Ze zullen dit wel moeten doen op eigen kosten; de staat zal hen niet voorzien van wapens en uitrusting zoals dat voor soldaten geregeld wordt. Aan de andere kant worden burgers dus ook niet gedwongen om deel te nemen aan overvallen, patrouilles en staatsprojecten. Om het simpel te maken: de enige verplichtingen die een burger heeft, zijn om plezier te hebben, deel te nemen aan de ontwikkeling van de staat en respect te hebben voor andere leden van de gemeenschap. Wanneer een nieuwe speler goed is geintegreerd in zijn rol als burger, kan hij kiezen om staatsburger te worden door toe te treden tot de krijgsmacht. Dit kan verscheidene voordelen opleveren, die nog zullen moeten worden bepaald. (dit zal afhangen van de spelmogelijkheden, maar we hopen op de mogelijkheid om land toe te kennen of fiscale voordelen te bieden aan spelers die actief helpen binnen de gemeenschap). Na het behalen van het staatsburgerschap kan de speler zich richten op het worden van Congreslid om zo de inwoners te vertegenwoordigen in het Senaat. Congresleden zullen optreden als volksvertegenwoordigers. Zij zullen de rijkste en meest invloedrijke ambachtsmannen zijn.

Religie:

Het religieuze pad zal een unieke en interessante dynamiek bieden. Het kan de weg zijn van een gelovige die (extreem) vroom leeft of een die juist vreedzaam en dienstbaar is. Arkadia zal een staatsreligie kiezen maar zal vrijheid van godsdienst verzekeren aan haar inwoners. Omdat er nu nog weinig bekend is over de functionaliteit van religie, wachten we tot het uitkomen van het spel wat dichterbij is gekomen, om onze standaard religie te kiezen. We hopen dat we niet terecht zullen komen in religieuze oorlogen maar zullen altijd zoeken naar mogelijkheden om de vrede te bewaren. De Kerk van Arkadia zal voornamelijk bestaan uit de groep spelers die ervoor kiezen om deel te nemen aan de gemeenschap. De leden zullen geleid worden door onze Geestelijken in individuele steden en dorpen. Sommige Geestelijken zullen zich richten op medisch onderzoek, de kunst der vechtsporten, lesgeven, muziek, stadsbestuur, sociale voorzieningen of andere specialiteiten. Sommige Geestelijken zullen weer zorg dragen voor de tempels en religieuze gebouwen. Onze Geestelijken zullen ook gewoon mogen trouwen. Geestelijken zullen vaak voor diplomatieke missies gebruikt worden. Vanwege hun heilige verschijning zijn Geestelijken de ideale doelgroep om barbaarse stammen te benaderen. Omdat Arkadia vrede boven oorlog stelt, zal diplomatie een erg belangrijke rol spelen. De Hogepriester houdt de regie over zeven hoge officieren, wat hen samen tot 8 maakt. De Hogepriester zal de sollicitaties afnemen bij spelers die Geestelijke willen worden. Hij zal de officiële diplomaat zijn van de gemeenschap. De Geestelijken mogen hun eigen religieus-militaire divisies samenstellen van monniken en kruisvaarders. Deze divisies zullen worden geleid door Grootmeesters. Leer meer over de Kerk van Arkadia !Het leger:

En andere roeping zal zijn Het Arkadiaanse Leger : Lees hier meer over door op de link te klikken ! Soldaten zullen worden getrained voor oorlog en afzien vanaf hun vroege jeugd. Ze zullen worden gestationeerd in barakken en kastelen van hun betreffende stad of dorp. Ze zullen toegang hebben tot oefenterreinen, paardenstallen en smederijen. Ze zullen wekelijks worden betaald en ook voor uitrusting en paarden zal door de Staat worden voorzien. In vredestijd zullen de soldaten de rol van Politie op zich nemen. Zodra een soldaat zijn taak opneemt, zal hij een uniform en wapens ontvangen op basis van zijn gekozen afdeling. Soldaten zijn verplicht om hun uitrusting te dragen wanneer ze in functie zijn. Wanneer ze niet in functie zijn, zullen ze de uitrusting uit moeten doen. Wanneer ze geen uniform dragen, zullen zij worden behandeld als burgers. Wel zullen de soldaten altijd de oproep van hun meerderen moeten beantwoorden. De roeping van soldaat is er één die gerespecteerd dient te worden. Groepen van soldaten zullen patrouilleren in steden om de orde te handhaven. Ze zullen er voor zorgen dat elke gezochte dief voor het gerecht wordt gebracht. Daarom hebben zij het recht om mensen staande te houden en hen te verplichten om hun identiteit bekend te maken. Ook zullen ze politiewerk verrichten, zoals het beantwoorden van hulpoproepen (mogelijk zullen ze niet helpen bij een verzoek om je huisdier uit een boom te halen). Burgers kunnen hen oproepen wanneer ze zich onveilig voelen of wanneer ze een klacht willen indienen. Klachten zullen worden aangeleverd bij de rechter of één van de medewerkers van het Gerecht. Het Gerecht zal de rechterlijke macht vertegenwoordigen in het betreffende gebied. Zij kunnen de politie benaderen om hen opdrachten te geven op basis van hun rechterlijke uitspraken. (Bijv.: Landonteigening wanneer er geen huur of belasting betaald is, inbeslagname van goederen in een winkel bij misbruik van patenten zonder hiervoor royalties te betalen, het arresteren van iemand die identiteitsdiefstal heeft gepleegd...) Een deel van de stadshavens zullen worden gekozen voor de Staatsmarine. We zullen de marine nader beschrijven wanneer we hier meer over weten.Uitleg over de Militaire Hierarchie :


Arkadiaanse Wetgevende Macht:

De wetgevende macht van Arkadia bestaat uit het Senaat en het Bestuur. Een nadere beschrijving zal hier op een later moment komen. Het kerntaken van het Koningkrijk zullen worden verdeeld in vijftien verschillende Ministeries. Drie van hen zullen worden geleid door de Hogepriester. Volg deze link om meer te leren over de Ministeries .

Conclusie:

We bedanken je voor het lezen en hopen je snel te zien in ons Discord kanaal en op het forum. We hopen op langdurige en sterke contacten vanuit Europese gemeenschappen. We hopen erop om zoveel mogelijk mensen te integreren in ons land. Als jij onderdeel bent van een onafhankelijke gemeenschap die op zoek is naar een Koninkrijk waar je je veilig en gerespecteerd voelt, stop dan met zoeken en maak contact met één van onze vertegenwoordigers.Vind ons via:

Website ; Discord ; Youtube Kanaal ; Steam Groep ; ArkadianWiki

Arkadiaanse Instellingen:

Gildes

7/4/2017 10:41:12 PM #1
+6

Voor spelers die op zoek zijn naar andere Nederlandse spelers, voel je vrij om contact op te nemen via Discord.

Flechtenberg

De stad Flechtenberg is een Nederlands georiënteerde stad. Flechtenberg valt onder koninkrijk Arkadia en hertogdom Wirtenberg.

Boogschuttersgilde

Flechtenberg herbergt dè exclusieve boogschuttersgilde van Arkadia.

Discord

Vind ons via: https://discord.gg/EXmsT8v


7/5/2017 5:21:14 AM #2
+5

United Nations of Arkadia . We speack your language . JOIN US. 😄😄😄😄😄


Log in to post